Tijd

Ik vroeg
de vloed,
waarom
de golven
kwamen

 

daarna
wanneer
het tij
zou keren

 

Immers, eb
zal me
de kracht
en het geduld
van stromen
leren

 

Maar
de golven


zachter
steviger,
ze bleven


Nu
vraag ik
de tijd
de reden

welke plek
ik dit
moet geven