Zonder tijd

het ritselen

van wind in bomen


en het geluid

van wuivend riet


de bladeren

de pluimen, buigen


wiegen zacht

een rustig lied


dat eeuwen rijgt

en nimmer zwijgt


toch is de tijd

hier niet

Ergens
Previous

Ergens

Boot
Next

Boot