Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk productaanbod van Wadwicht en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wadwicht en de consument.
Wadwicht
Bedumerweg 58
9959 PH Onderdendam
contact@wadwicht.nl
06 149 360 75
KvK Groningen: 88847306
BTWnr: NL004661954B31
Banknummer: NL28 RABO 0305 8617 94

 
Opdrachtaanname
Opdrachten worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en verwerkt. De consument (opdrachtgever) aanvaardt deze algemene voorwaarden tijdens het bestelproces.
BTW
Bijna alle producten van Wadwicht vallen onder het huidige BTW tarief van 21% BTW. De gedichtenbundel valt onder laag BTW tarief van 9%.
Herroepingsrecht
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Wadwicht zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen.
Levertijd
Alle opdrachten worden binnen 7 werkdagen na bestelling verzonden (tenzij anders aangegeven of afgesproken). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.
Betaling
Als de bestelling van de consument (opdrachtgever), via email is binnengekomen bij Wadwicht, ontvangt de consument binnen enkele dagen de nota via haar of zijn email. De consument betaalt het afgesproken bedrag binnen 8 dagen na ontvangst van de nota.
Klachten en aansprakelijkheid
Wadwicht doet haar uiterste best om haar fotoproducten met een goede kwaliteit te leveren. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de consument verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.
Auteursrecht en intellectueel eigendom
Wadwicht wijst erop dat het niet is toegestaan haar auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen, of deze te bewerken.